Avís legal


D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini canguinau.com pertanyen a Marta Vives i Albertí amb CIF/NIF 79301404-A, amb domicili a Can Guinau, 17181 Aiguaviva (Girona), tel. 636 197 514.

Privacitat i protecció de dades personals

A efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automàtic de dades de caràcter personal, la finalitat del qual és gestionar els serveis oferts, així com enviar informació per qualsevol medi, inclòs el correu electrònic.

canguinau.com compleix fidelment el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la qual cosa garantim que la informació que se’ns subministri per qualsevol via per la qual s’estableixi el contacte serà tractada amb la màxima confidencialitat exigible a la nostra professió i de conformitat amb les normes deontològiques aplicables a l’exercici d’aquesta, en cadascun dels vessants de la nostra activitat.

En el cas de contactes i consultes, la informació serà utilitzada exclusivament a efectes de donar resposta a las qüestions plantejades. En cas que arribés a establir-se una relació  comercial, la informació podrà utilitzar-se per mantenir aquesta relació. La informació facilitada també podrà utilitzar-seper realitzar estadístiques a efectes de millorar el servei del Web, a menys que l’usuari en la seva comunicació deixi constància expressa del contrari.

Tota la informació rebuda serà arxivada a les nostres bases de dades, a no ser que l’usuari sol·liciti expressament la seva eliminació. L’usuari, o el seu representant, podrà exercir els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades, o oposició al seu ús per a certes finalitats, mitjançant una sol·licitud escrita i signada -a la qual acompanyi una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, Targeta de Residència o Passaport, i en la qual s’indiquin el nom i cognoms de l’usuari, el seu domicili a efectes de notificacions, i s’indiqui la petició concreta, dirigida a Can Guinau, 17181 Aiguaviva (Girona)

canguinau.com es reserva el dret de cancel·lació de les dades personals existents en la seva base de dades quan deixin de ser útils o pertinents per a la finalitat per a la qual haurien estat recollides o enregistrades.

L’usuari haurà de verificar la seguretat de la seva xarxa quan enviï dades confidencials. El titular del Web no es fa responsable de la confidencialitat en la transmissió de les dades.

En cas que l’usuari no desitgi subministrar les dades de caràcter personal marcades com a camps obligatoris, el sistema no li permetrà subscriure el formulari. En aquest cas, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb Turisme Rural Can Guinau per escrit, enviant carta en la qual constin les seves dades personals a Can Guinau, 17181 Aiguaviva (Girona). Les dades rebudes seran tractades amb la mateixa seguretat i confidencialitat que les rebudes a través del nostre Web.
Can Guinau, s/n  - 17181 AIGUAVIVA (Girona) - Tel. (+34) 636 19 75 14 - canguinau@gmail.com   Avís legal i política de cookies.